Charakteristika

Charakteristika školy

Základní škola a mateřská škola Třanovice je organizována jako pětitřídní.

Její součástí je mateřská škola, školní družina a školní jídelna.

  1. ročník - tř. uč. Mgr Radmila Holubcová
  2. ročník - tř. uč. Mgr. Michaela Kolebačová
  3. ročník - Mgr. Alena Fikoczková
  4. ročník - tř. uč. Mgr. Alžběta Trombíková
  5. ročník - tř. uč. Mgr. Věra Recmanová

Kapacita školy je: 125 žáků

Škola má dlouholetou tradici, v roce 2015 jsme si připomněli stodasáté výročí jejího založení.

Přestože se školní budova se nachází v centru obce, má škola k dispozici dostatečně velký areál pro sport, relaxaci i volnočasové aktivity (např. dětské hřiště, hřiště
s umělým trávníkem apod.).Také vnitřní prostory školy jsou nadstandardní. Kromě tří kmenových učeben mají žáci možnost pracovat v učebně keramiky, výtvarné výchovy nebo hudební výchovy. Dobré sportovní zázemí poskytuje moderní tělocvična, která je využívána nejen v době vyučování, ale i v odpoledních a večerních hodinách. Podkroví hlavní budovy nabízí velice zajímavý prostor pro zájmové útvary či odpočinkovou a relaxační činnost.

Technický stav budovy školy je velmi dobrý. Celková rekonstrukce proběhla v roce 2006.

Všechny kmenové učebny jsou vybaveny výškově nastavitelným nábytkem, počítači s připojením na server a internet a interaktivními tabulemi.