Charakteristika

Charakteristika školy

Základní škola a mateřská škola Třanovice je organizována jako pětitřídní (málotřídní) s pěti postupnými ročníky.

Její součástí je mateřská škola, školní družina a školní jídelna.

  1. třída 2.a 4. ročník
  2. třída 3. ročník
  3. třída 1. A
  4. třída 1. B
  5. třída 5. ročník

Kapacita školy je: 95 žáků

Škola má dlouholetou tradici, v roce 2015 jsme si připomněli stodasáté výročí jejího založení.

Přestože se školní budova se nachází v centru obce, má škola k dispozici dostatečně velký areál pro sport, relaxaci i volnočasové aktivity (např. dětské hřiště, hřiště
s umělým trávníkem apod.).Také vnitřní prostory školy jsou nadstandardní. Kromě tří kmenových učeben mají žáci možnost pracovat v učebně keramiky, výtvarné výchovy nebo hudební výchovy. Dobré sportovní zázemí poskytuje moderní tělocvična, která je využívána nejen v době vyučování, ale i v odpoledních a večerních hodinách. Podkroví hlavní budovy nabízí velice zajímavý prostor pro zájmové útvary či odpočinkovou a relaxační činnost.

Technický stav budovy školy je velmi dobrý. Celková rekonstrukce proběhla v roce 2006.

Všechny kmenové učebny jsou vybaveny výškově nastavitelným nábytkem, počítači s připojením na server a internet a interaktivními tabulemi.