Rozkvetlá škola 2017/2018

Atletický trojboj 2018

Korejské tance

Lyžařský výcvik

Turnaj ve vybíjené

Den palačinek

Vánoční dárky ve školní družině

Florbal 2018

Posezení s tradicemi

Bleší trh

Beseda o animovaném filmu

Lyžařský výcvik

Zajímavé chemické pokusy na ZŠ Těrlicko

Školní výlet Praha

Atletický trojboj

Rádi zpíváme

Transaurus

Naše vyučování

Čteme knihy, navštěvujeme knihovnu

Lesní pedagogika

Beseda - knihtisk

Mobilní planetárium ve škole

Děti před oponou

Noc ve škole

Poslední let broučků

Přírodovědný výlet Dolní Lomná

Beseda o dravých ptácích

Čtenářská soutěž

Výlet Zlín, ZOO Lešná

Poznáváme Olomouc

Mikroskopování na ZŠ v Těrlicku

Beseda o správném čištění zubů

Výlet na kolech

Přírodovědný zájezd Bartošovice

Beseda v knihovně

Noc ve škole