Zájmové útvary ve školním roce 2020/2021

Klub anglické konverzace - Mgr. Zuzana Niemczyková (Sikorová) 

Klub zábavné logiky - Mgr. Věra Recmanová

Čtenářský klub - Mgr. Alena Fikoczková

Pohybová výchova - Mgr. David Molitor

Florbal - Mgr. David Molitor

Výtvarný kroužek - Mgr. Radmila Holubcová

Keramika - Jolana Guznarová, Silvie Novotná (Sdružení Slunce)

Hudební miniškola - Lilie Tyrlíková (Sdružení Slunce)

Sborový a sólový zpěv - Mgr. Karin Matušínská (ZUŠ Bohuslava Martinů)