Vážení rodiče,
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje od 27. února 2021 do 11. dubna 2021 osobní přítomnost: 
  •  dětem v mateřské škole
  • žákům 1. a 2. ročníku základní školy
Žáci 1. a 2. ročníku budou vzděláváni distančním způsobem. Mateřská škola bude poskytovat distanční vzdělávání dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 
 
Ošetřovné: 
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
D. Molitor