Charakteristika

Naše mateřská škola je dvojtřídní a letos otevřela dveře ke vzdělání 52 dětem ve věku od 2 – 7let.

Třída ,,Koťátka" je přizpůsobena  mladším dětem. Největší část třídy je herna se stolečky k tvoření a kresbě dětí. Je zde také hudební koutek vybavený elektrickým klavírem, rytmickými nástroji a přehrávačem k poslechu hudby. Ve vestavěné skříni jsou volně přístupné hračky, didaktické pomůcky a knížky.

 V další části herny je dětská kuchyňka a relaxační koutek k odpočinku dětí

Ve třídě Koťátka je samostatná ložnice k odpolednímu odpočinku.

Umyvárna 

Šatnu mají obě třídy společnou.

Třída ,, Sluníčka" je přizpůsobena starším dětem - zejména předškolákům a středňákům. Součástí třídy je herna, hudební koutek s klasickým klavírem, rytmickými nástroji, kytarou a relaxační koutek s kuchyňkou. Hračky, stavebnice, didaktické pomůcky a knížky mají děti stále k dispozici. Druhá část třídy je vybavena stolečky, kterou děti využívají zejména k výtvarnému tvoření, kreslení a přípravě do základní školy.

Umyvárny pro děti

Ke stravování děti přecházejí do školní jídelny