Charakteristika

Naše mateřská škola je dvojtřídní a letos otevřela dveře ke vzdělání 52 dětem ve věku od 2 – 7let.

Provoz obou tříd je zajištěn od 6.00o 16.30odin.

Třídy mateřské školy jsou vybaveny funkčním nábytkem, novými toaletami, šatnami, hernou a ložnicí k odpolednímu odpočinku. 

V současné době mají děti dostatek pěkných hraček, stavebic, relaxační bazének, také koutek knih a didaktických pomůcek, které během roku obnovujeme
a doplňujeme.

Mnoho času trávíme na  školní zahradě vybavené pískovištěm,skluzavkou a dřevěným zahradním domkem.  Využíváme hřiště s průlezkami a hřiště s plastovým povrchem, kde děti trénují svou zručnost a jízdu na odrážedlech. Pobyt venku nám zpestřují procházky k lesu v lesoparku k rybníku a po blízkém okolí. Pěstování brambor, bylinek a starost o vrbový domeček dětem umožňuje rozvíjet bližší vztah k přírodě.

Život dětí v mateřské škole je úzce spojen s kulturou, společenským děním a přírodou na vesnici. Z toho pramení také náš školní vzdělávací program s názvem ,Školka plná pohody‘ se vzdělávacím obsahem -  Z pohádky do pohádky. Přihlížíme k tradicím, svátkům a událostem na vesnici, mnohé činnosti jsou vykonávány spolu s dětmi základní školy.

Nabízíme dětem možnost výuky sborového zpěvu, zájmový kroužek keramiky a pro pohybově nadané předškoláky je tady florbalový kroužek.

Tradičně pak máme pro děti pohádková divadelní představení, besedy v knihovně, lampiónový průvod, Mikulášskou nadílku, vánoční oslavy, dětský karneval, školní výlet, noc ve školce a mnoho dalších akcí.

Záleží nám na tom, aby se děti v mateřské škole cítily spokojeně a bezpečně. Přejeme si, aby se dětem v mateřské škole líbilo a vzájemná komunikace s rodiči vedla k příjemné atmosféře během celého školního roku.