Mateřská škola Horní Tošanovice

Naše mateřská škola v Horních Tošanovicích je jednotřídní a ve školním roce 2017-2018 je k docházce zapsáno 19 dětí od 2,5 do 6let. V září nastoupilo do základních škol k povinné školní docházce 8 dětí. Šest do ZŠ Třanovice, jedno do soukromé ZŠ v Ostravě a jedno se bude vzdělávat individuálně. Třanovická  základní a mateřská škola  je provozovatelem a zaměstnavatelem naší mateřské školy,  od září 2013 je naše MŠ součástí této organizace. Včele stojí pan ředitel Mgr. David  Molitor,  zřizovatelem je obec Třanovice. Naše MŠ dobře spolupracuje jak se ZŠ a MŠ v Třanovicích, taktéž s obcemi Třanovice a Horní Tošanovice, rovněž s rodiči dětí navštěvujících naši MŠ. V naší mateřské škole pracují dvě kvalifikované učitelky, vedoucí učitelka Monika Stoláriková, druhá učitelka Jarmila Smyčková. Nepedagogickými zaměstnanci jsou školnice Eva Světlíková, kuchařka Eva Ptáková, vedoucí ŠJ Anna Kaletová- docházející do naší jídelny několikrát v týdnu.  Provoz  MŠ je přizpůsoben potřebám rodičů dětí a je zajištěn od 6. 30h do 16.00hodin. Zástupci dětí jsou informování o veškerém dění v MŠ písemně, ústně, zprávami na nástěnkách, výstavkami, výzdobou, společnými akcemi a setkáními. Všichni zaměstnanci MŠ se snaží spolu s ředitelstvím, rodiči, zastupiteli obcí, aby byl pobyt dětí v MŠ zajímavý, klidný, pohodový, pestrý, plný zážitků, nových poznatků. Děti jsou vedeny ke vhodnému chování nejen k vrstevníkům, dospělým, ale především k sobě samým. Zájmem nás učitelek je dítě, respektování jeho individuality a potřeb. Z dítěte se stává kvalitní člověk velmi pomalu, pozvolna, složitě. Jedním z principů filosofie naší MŠ je podpora zdraví a respekt k přirozeným lidským potřebám. Snažíme se o to, aby dítě odcházející z naší mateřské školy bylo optimálně rozvinuto dle svých možností, schopností, dovedností a zájmů po stránce, tělesné, psychické, sociální. K tomuto cíli směřuje i náš vzdělávací program s názvem „Školka plná kamarádů“.

„KAMARÁDKY, KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHNI RÁDI.

HRAJEME SI, ZPÍVÁME, CVIČÍME A UČÍME,

JAK BÝT DOBRÝ KAMARÁD,  DRUHÝM  RADOST  UDĚLAT.“