Plánované  akce  mateřské školy na školní rok 2020-2021

 

Září:             Divadélko Beruška – představení v MŠ

                      Plavecký výcvik

                      Muzikohrátky

 

Říjen:           Výstavka ovoce a zeleniny

                      Malá drakiáda  na zahradě MŠ

                    

 Listopad :    Sportovní olympiáda – zahrada MŠ

                       Lampionový průvod  - akce s rodiči

                       Hudební pohádka v MŠ

 

Prosinec:      Mikulášská  besídka – akce s rodiči

                       Účast na rozsvícení vánočního stromu –akce s rodiči

                       Vánoční tvoření –akce s rodiči

                       Vánoční besídka – akce obou MŠ

                       Divadlo Beruška – představení v MŠ

 

Leden:          Návštěva zábavného centra Gajánek

                      Muzikohrátky

                    

Únor:           Dětský karneval –akce s rodiči

                    

 

Březen:         Sportovní dopoledne na zahradě MŠ-akce obou MŠ

                       Beseda s myslivcem

 

Duben:          Divadlo Beruška -  představení v MŠ

                       Návštěva          knihovny

 

Květen:        „Vítání jara“- oslava ke Dni matek –akce s rodiči

                         Beseda s hasiči , návštěva  hasičské zbrojnice

                         Návštěva loutkového divadla „Bajka“ (obě MŠ)

                         Účast na pěvecké soutěži „Rozvíjej se Poupátko“

 

                          

Červen:           Oslava Dne dětí -hledání pokladu, opékání párků

                         Divadlo Beruška –představení v MŠ

                         Dětské radovánky, loučení s předškoláky –akce  s rodiči 

                         Společný výlet s rodiči

 

Akce s rodiči a společné akce s MŠ Třanovice se budou konat dle aktuální situace a daných opatření z důvodu nákazy Covid-19