Plánované  akce  mateřské školy na školní rok 2017 – 2018

 

Září:             Divadélko „Jedna, dvě“– vystoupení v MŠ (akce MŠ)

                      Plavecký výcvik (obě MŠ)

                      Zhlédnutí dravých ptáků (akce MŠ)

 

Říjen:           Výstavka ovoce a zeleniny, výroba džusů (akce MŠ)

                      Pouštění draků na zahradě MŠ - vyrobenými dětmi (akce MŠ)

                      Drakiáda s rodiči- hřiště v Dolních Tošanovicích (akce rodičů)

                      Divadlo Beruška – „Trpaslík a dráček“(akce MŠ)

 

Listopad :     Fotografování  dětí (akce MŠ)

                      Dětská sportovní olympiáda – tělocvična ZŠ Třanovice (obě MŠ)

                       Lampionový průvod (společná akce)

                       Hudební pohádka v MŠ (akce MŠ)

 

Prosinec:      Mikulášská besídka (společná akce)

                       Účast na rozsvícení vánočního stromu (společná akce)

                       Pečení perníčků (akce MŠ)

                       Vánoční výstava (vystavení dětských prací a výrobků, vystoupení

                       nejstarších dětí s hudebním programem)

                       Návštěva vánoční výstavy (akce MŠ)

                       Vánoční besídka (obě MŠ)

                       Divadlo Beruška „Zimní překvapení“-pozvání MŠ Třanovice

Leden:          Návštěva zábavného centra Gajánek (obě MŠ)

                      Muzikohrátky (akce MŠ)

                    

 

Únor:           Dětský karneval (společná akce rodičů a MŠ)

                    

 

Březen:         Sportovní dopoledne v Třanovicích- (obě MŠ)

 

 

Duben:          Divadlo Beruška „Jarní pohádka“ (akce MŠ)

 

 

Květen:        „Vítání jara“- oslava ke Dni matek (akce MŠ)

                         Fotografování dětí (akce MŠ)

                         Beseda s hasiči (akce MŠ)

                         Návštěva  loutkového divadla „Bajka“ (obě MŠ)

 

                          

Červen:           Oslava Dne dětí -hledání pokladu, opékání párků (akce MŠ)

                         Divadlo Beruška „Vlk a bolavý zoubek“(akce MŠ)

                         Dětské radovánky, loučení s předškoláky (společná akce)

                         Dopolední výlet do Českého Těšína (akce MŠ) 

                         Společný výlet s rodiči (společná akce)