Plánované  akce  mateřské školy na školní rok 2019-2020

 

Září:          Divadélko  Beruška

                      Plavecký výcvik (obě MŠ)

                      Muzikohrátky

 

Říjen:           Výstavka ovoce a zeleniny, výroba džusů (akce MŠ)

                      Drakiáda s rodiči- hřiště  D. Tošanovice (akce rodičů)

                      Těšínské divadlo- „Ferda Mravenec“ ( obě MŠ)

 

Listopad :     Fotografování  dětí (akce MŠ)

                      Dětská sportovní olympiáda – tělocvična ZŠ Třanovice (obě MŠ)

                       Lampionový průvod (společná akce a rodiči)

                       Hudební pohádka v MŠ (akce MŠ)

 

Prosinec:      Mikulášská besídka (společná akce s rodiči)

                       Vánoční tvoření  (akce MŠ)

                       Vánoční výstava (vystavení dětských prací a výrobků, vystoupení

                       nejstarších dětí s programem)

                       Návštěva vánoční výstavy (akce MŠ)

                       Vánoční besídka (obě MŠ)

                       Divadlo Beruška

 

 

Leden:          Návštěva zábavného centra Gajánek (obě MŠ)

                      Muzikohrátky (akce MŠ)

                    

 

Únor:           Dětský karneval (společná akce rodičů a MŠ)

                      Beseda s myslivcem

                    

 

Březen:         Sportovní dopoledne v Třanovicích- (obě MŠ)

 

 

Duben:          Divadlo Beruška   (akce MŠ)

 

 

Květen:        „Vítání jara“- oslava ke Dni matek (akce MŠ)

                         Fotografování dětí (akce MŠ)

                         Beseda s hasiči (akce MŠ)

                         Návštěva  loutkového divadla „Bajka“ (obě MŠ)

 

                          

Červen:           Oslava Dne dětí -hledání pokladu, opékání párků (akce MŠ)

                         Divadlo Beruška  (akce MŠ)

                         Dětské radovánky, loučení s předškoláky (společná akce)

                         Společný výlet s rodiči (společná akce)