Bezhotovostní platby za stravování

19.04.2012 13:57

 

 

Vážení rodiče a zaměstnanci  školní jídelny při ZŠ a MŠ Třanovice,

naše škola, na základě Vašich žádostí, se rozhodla nabídnout Vám bezhotovostní platební systém, to znamená, že platby za stravu uhradíte prostřednictvím Vašeho účtu v bance.

 

Co je třeba pro to udělat?

 

1.         Zadat povolení k inkasu ze svého účtu na účet našeho zařízení.

název zařízení (naše zařízení): Základní škola a mateřská škola Třanovice,                 příspěvková organizace

            číslo účtu příjemce platby (naše zařízení): 86-6018520247

            kód banky příjemce platby (naše zařízení): 0100

limit jednotlivé platby inkasa: 800,-Kč celodenní MŠ + 7let MŠ, 600,- ostatní

Nezadávat variabilní ani specifický symbol

Stanovení horního limitu povolení inkasa:

a) Rodič se rozhodne pro možnost součtování plateb více strávníků (tj. rodiče a děti nebo součet plateb u sourozenců) a následnému stáhnutí jednou částkou ze stejného čísla účtu, hranice horního limitu povolení inkasa musí být součtem záloh všech strávníků (např. rodiče mají 2 děti, limit-záloha na každé dítě činí 600,- Kč, chtějí využít množnosti součtování plateb, pak konečný horní limit inkasa bude součtem záloh, tedy 1200,- Kč).

b) Pokud se rodič rozhodne, že chce, aby byly platby provedeny jednotlivě za každé dítě, pak horní hranice limitu inkasa na každé dítě bude zvlášť ve výši jedné zálohy.

 

počáteční datum účinnosti (datum povolení inkasa): ………………………………..   a nechat si potvrdit v bance povolení inkasa pro ZŠ nebo pokud využijete internetového bankovnictví stačí doložit vytištěné potvrzení o povolení inkasa z internetu.

 

2.         Pokud  dodáte potvrzení o povolení inkasa do 27.4.2012 bude možné tuto službu využít již od následujícího měsíce.

3.         Pak už jen hlídat, aby na vašem účtu v bance byl vždy dostatek hotovosti.

Další informace Vám poskytne vedoucí školní jídelny tel. 595178003.

 

Systém placení stravného, tj. platby zálohou na celý následující měsíc mínus odhlášky za měsíc minulý, zůstává zachován.

           

           

Pokud nemáte možnost hradit stravné prostřednictvím bankovního účtu nebo s touto formou platby nesouhlasíte, můžete i nadále platit stravné hotově.

 

Potvrzení o povolení inkasa pro zařízení :

 Základní škola a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace

 

Příjmení a jméno strávníka (dítěte):  1. …………………………………......................................

                                                           2.………………………………………………………………

                                                           3.……………………………………………………………...

 

číslo účtu/kód banky (z něhož bude platba prováděna): ………………………………………….

variabilní symbol: (nevyplňovat, každý měsíc bude jiný!)

Majitel účtu: ………………………………………………………………….

Počáteční datum účinnosti povolení inkasa: …………………………….

Inkaso je povoleno ve prospěch účtu:  86-6018520247/0100.

 

 

V……………………………   dne ………..……….

 

 

 

 

……………………………………………                                          ……………………………...

podpis zákonného zástupce/strávníka                                             razítko a podpis pracovníka

                                                                                                                          banky