Exkurze do podniku Innogy Gas Storage, s.r.o.

18.08.2019 17:36

 

Při příležitosti stého výročí Českého plynárenského svazu se dne 20. 6. 2019 otevřel pro veřejnost podnik Innogy Gas Storage, s.r.o. v Třanovicích. S žáky 4. a 5. ročníku jsme se vydali prozkoumat podzemní zásobník plynu. Žáci byli seznámeni s podnikem a jeho fungováním, prohlédli si areál, záchranář Báňské záchranné služby jim vysvětlil postup práce při zásahu v nebezpečných situacích a ukázal jim části ochranného oděvu a obuvi. Děkujeme za umožnění velmi zajímavé exkurze.