Informace k vrácení školného MŠ + ŠD

12.06.2020 13:46

 

Informace o vrácení školného - MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření MŠ od 16. 3. - 22. 5.2020 Vám budeme vracet školné za měsíc duben
a květen (celkem 400,- Kč). Vyúčtování proběhne formou snížení úplaty za vzdělávání v MŠ
v příštím školním roce. Nevztahuje se na budoucí předškoláky, těm vrátíme peníze v měsíci červnu. Školné za měsíc červen se dětem, které nenastoupily, nevrací. Prosíme rodiče budoucích předškoláků, aby na email: a.kaletova@seznam.cz. uvedli jméno dítěte a číslo účtu, na který má být přeplatek zaslán.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

                                                                                                                                                                                                        

Informace o vrácení školného – ŠD

 

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření školní družiny od 11. 3. - 22. 5. 2020 rozhodl ředitel školy

o úplném prominutí úplaty za vzdělávání ve školní družině za měsíce duben, květen
a červen 2020 u žáků, kteří nenastoupili 25. 5. 2020 do školy a na měsíc červen se odhlásili ze školní družiny. Žákům, kteří nastoupili 25. 5. 2020 do školy a začali opět navštěvovat školní družinu, bude vráceno jen školné za měsíc duben a květen. Vyúčtování proběhne formou snížené úplaty za ŠD v příštím školním roce. Zákonní zástupci dítěte, které v příštím školním roce nebude navštěvovat ŠD, písemně zažádají o vrácení přeplatku na účet. Vzniklý přeplatek Vám bude vrácen v měsíci červnu. Žádosti, prosím, zasílejte na email: a.kaletova@seznam.cz. a uveďte jméno dítěte a číslo účtu, na který má být přeplatek zaslán.

Vzor žádosti o odhlášení ze školní družiny přikládáme.

S případnými dotazy se můžete obracet na ředitele školy.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

 

                                                                                                                      D. Molitor

Žádost o odhlášení ze školní družiny

Žádám o odhlášení svého dítěte ze školní družiny na měsíc červen. Děkuji.

Jméno a příjmení dítěte:

Podpis zákonného zástupce: