Informace k zahájení výuky od 25. 5. 2020

23.05.2020 10:40

Informace k zahájení výuky 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

dne 25. 5. 2020 bude opět zahájena výuka ve škole. Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost těmto informacím. Děkujeme.

  1. Žáci musí mít při nástupu do školy odevzdáno podepsané čestné prohlášení.
  2. Budova školy bude otevřena od 7.20 hod. do 7.40 hod. Ranní družina nebude poskytována.
  3. Do budovy vstupují pouze žáci s rouškou na ústech. Zákonní zástupci nevstupují, jen po předchozí domluvě v nezbytně nutných případech.
  4. Žáci musí mít na každý den dvě roušky, sáček na jejich uložení a láhev na pití.
  5. Vyučovat se budou čtyři vyučovací hodiny, poté žáci odcházejí na oběd, do školní družiny nebo domů. Rozvrh hodin platný od 25. 5. 2020 obdržíte v příloze.
  6. Kdo nebude navštěvovat školní družinu, odchází po obědě ze školy. (Rozpis stravovacích časů Vám přikládáme v příloze.)
  7. Odpolední družina bude do 16.30 hod.
  8. Zájmové útvary pořádané školou se nekonají.
  9. Obědy se nebudou moci vydávat do jídlonosičů (doporučujeme odhlášení do 7.00 hod.)
  10. Žáci, kteří budou odcházet sami po ukončení vyučování, odevzdají třídnímu učiteli podepsané oznámení. (vzor přikládáme)

 

 

Oznámení

Oznamuji, že mé dítě bude od 25. 5. 2020  po ukončení vyučování odcházet domů samo.

Jméno a příjmení dítěte:____________________________________________________

 

V                  dne                                                                                 podpis zákonného zástupce  

 

 

 

Rozpis stravovacích časů

11:05 hod                   oběd MŠ Koťátka

11:10 hod                   oběd MŠ Sluníčka

11:40 hod                   oběd ZŠ 1. skupina (zaměstnanci + 5. ročník)

12:00 hod                   oběd ZŠ 2. skupina (1. ročník)

12:30 hod                   oběd ZŠ 3. skupina (3. ročník)

13:00 hod                   oběd ZŠ 4. skupina (2. + 4. ročník)

14:15 hod                   odpolední svačinka Sluníčka

14:30 hod                   odpolední svačinka Koťátka