Informace pro rodiče k organizaci vzdělávání od 4. 1. 2021

03.01.2021 09:49

Informace pro rodiče k organizaci vzdělávání od 4. 1. 2021

Vážení rodiče,

od 4. 1. 2021 dochází ke změnám v organizaci výuky v souvislosti s vývojem epidemiologické situace v naší zemi.

 • Provoz mateřských škol je zachován jako doposud.
 • U základních škol je povolena prezenční výuka pouze u žáků 1. a 2. ročníku.
 • Žáci 3., 4. a 5. ročníku budou vzděláváni distančně (povinné vzdělávání). Obdrží od svých třídních učitelů vysílací časy jednotlivých předmětů. Žákům, kteří nemají dostatečné technické zázemí pro účast na distanční výuce, může být zapůjčen tablet.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
 • Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách, (kolektivy jednotlivých tříd se nebudou slučovat, ani jinak prolínat).
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy bude možný jen
  v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami
  v prostorách školy.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Pro žáky 1. a 2. ročníku bude v provozu školní družina.
 • Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce.
  Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají nárok na oběd a v případě zájmu si jej mohou vyzvednout do čistého jídlonosiče nebo jednorázového obalu. Zájem
  o odběr obědů je potřeba nahlásit vedoucí školní jídelny.

S případnými dotazy se, prosím, obracejte na třídní učitele nebo ředitele školy.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

                                                                                                          D. Molitor