Návrat žáků k prezenčnímu vzdělávání

07.04.2021 12:57

Mateřská škola

Vážení rodiče,
od 12. 4. 2021 budou moci navštěvovat MŠ pouze děti předškolního věku. Výjimku mají děti IZS ve věku od 2 do 5 let na základě mimořádného opatření MZd, kterým je  umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.
 
Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese: o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, o pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, o zaměstnanci bezpečnostních sborů, o příslušníci ozbrojených sil, o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, o zaměstnanci Úřadu práce České republiky, o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, o zaměstnanci Finanční správy České republiky.  
D. Molitor
 

Základní škola

Vážení rodiče,

posíláme Vám základní informace k zahájení výuky od 12. 4. 2021.
Výuka bude probíhat v týdenních rotacích:
  1. Od 12. 4.  - 2. a 4. ročník prezenčně, 1., 3. a 5. ročník distančně
  2. Od 19. 4. -  1., 3. a 5. ročník prezenčně, 2. a 4. ročník distančně
V takto nastavených skupinách budeme učit až do případných dalších změn.
Je povinná homogenita všech tříd. Platí i pro přestávky, na pozemcích školy, venkovní výuce apod.
Školní družina bude v provozu pouze pro prezenčně vzdělávané žáky
za dodržení homogenity skupin stejně jako ve třídě.
Všichni si mají povinnost chránit ústa a nos:
a) Zaměstnanci školských zařízení respirátory FFP2
b) Žáci ZŠ zdravotnickou obličejovou maskou splňující standardy MO MZd.
    (látkové roušky nejsou povoleny)
Testovat budeme 2x týdně antigenními testy (vždy v pondělí a čtvrtek).
Bližší informace k organizaci testování Vám sdělíme později, až je obdržíme
z MŠMT.
Stravování ve školní jídelně bude pouze pro prezenčně vzdělávané žáky, distančně vzdělávaní žáci si mohou odebrat oběd domů (take-away).
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

D. Molitor