Poděkování rodičům

07.05.2020 21:29

Vážení rodiče,

rád bych Vám poděkoval za vyplnění dotazníku k domácímu vzdělávání. Potěšilo nás, že jste téměř všichni využili možnost

vyjádřit svůj názor a Vaše odpovědi pro nás budou inspirací ke zkvalitňování výuky. 

 

Dne 7. 5. 2020 jste obdrželi pokyny k provozu základní školy v období od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020.

Snažili jsme se v nich popsat, jakým způsobem budeme realizovat výuku po znovuotevření školy s ohledem na 

bezpečnost a zdraví žáků i zaměstnanců. Naší snahou bude minimalizovat možná zdravotní rizika. Neobejde se to však

bez jistých omezení, která pramení z metodického pokynu MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního rok 2019/2020“ vydaného v Praze 30. 4. 2020.

Prosíme proto všechny rodiče, aby nám do 18. 5. 2020 sdělili, zda jejich dítě nastoupí od 25. 5. 2020 do školy a nebo bude pokračovat v domácím vzdělávání, abychom 

 mohli zajistit adekvátní podmínky pro výuku.

Žáci, kteří nastoupí do školy musí mít vyplněno čestné prohlášení. 

S případnými dotazy se můžete obrátit na ředitele školy.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci. 

D. Molitor