Poděkování

07.05.2019 06:41

Vážení rodiče,

velmi Vám děkujeme za upečení skvělých dobrot na divadelní 

přehlídku "Děti před oponou" a hojnou účast na akci Transaurus.

Vážíme si Vaší spolupráce.