POKYNY K PROVOZU MŠ TŘANOVICE A MŠ H. TOŠANOVICE V OBDOBÍ OD 25. 5. 2020 DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

07.05.2020 13:40

POKYNY K PROVOZU MŠ TŘANOVICE A MŠ H. TOŠANOVICE V OBDOBÍ OD 25. 5. 2020 DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Při cestě do školky a ze školky se na žáky vztahují pravidla chování stanovená krizovým opatřením (rouška, odstupy).

Do 18. 5. 2020 prosíme o zaslání emailem učitelce dané mateřské školy „čestné prohlášení
o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením osob
s rizikovým faktorem“ – tiskopis obdržíte emailem a je ke stažení na stránkách školy.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Při příchodu k budově mateřské školky budou příchozí dodržovat 2metrové odstupy. Provozní doba školky zůstává nezměněna, tj. od 6.00 hod. do 16.30 hod.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19, nesmí do školky vstoupit.

Doprovázející osoba se v prostorách školky pohybuje vždy v roušce, a to po nezbytně nutnou dobu (pro předání a vyzvednutí dítěte ve vstupní chodbě nebo šatně).

Po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školky roušky v prostorách školky nosit nemusí. Pro příchod a odchod ze školky budou děti nosit minimálně 2 ks roušek a sáček na jejich uložení.

V každé třídě je nezbytné často větrat, minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut.

Pokud bude příznivé počasí, budou aktivity dětí organizovány ve větší míře než obvykle
v areálu MŠ. V areálu budou děti prostorově odděleny od žáků základní školy.

Stravování dětí (svačiny, oběd) bude probíhat ve školní jídelně.

Před jídlem si umyjí, popř. vydezinfikují ruce. Strava jim bude personálem donášena na místo při dodržování zvýšených bezpečnostních pravidel. Děti si samy jídlo a pití nebudou nabírat, ani si nebudou samy brát příbory.

Pokud se u dítěte objeví příznaky onemocnění COVID-19 během vzdělávání, bude umístěn do samostatné místnosti a zákonní zástupci budou kontaktování k okamžitému vyzvednutí dítěte. O podezření onemocnění bude dále informována spádová hygienická stanice.

Pokyny byly vypracovány v souladu s metodickým pokynem MŠMT „Provoz mateřských škol v období do konce školního rok 2019/2020“ vydaným v Praze 30. 4. 2020.

příloha_čestné_prohlášení.pdf (275206)