Třanovická škola se nám rozrůstá

18.03.2019 13:41

 

Bystrému pozorovateli jistě neuniklo, že se s třanovickou školou něco děje. A je tomu skutečně tak. Žáci i zaměstnanci školy již netrpělivě očekávají, až jim stavební firma Stavorenol zpřístupní nové prostory školy. Ale teď už hezky popořádku. V květnu minulého roku byly započaty stavební práce na přístavbě naší školy, které budou dokončeny do konce měsíce března. Žáci se mohou těšit na novou moderní kmenovou učebnu, zrekonstruované půdní prostory pro školní družinu a volnočasové aktivity a také rozšířenou a nově vybavenou školní jídelnu. Přístavba byla realizována z dotace MŠMT.
Děkujeme obci Třanovice za trvalý zájem o naši školu a její aktivní podporu. Velký dík patří také firmě Stavorenol za zdárnou realizaci přístavby. Srdečně zveme všechny rodiče, děti, přátele školy i širokou veřejnost na „Den otevřených dveří“, který se uskuteční v pátek 29. 3. 2019 od 14.00 do 18.00 hod.