V Třanovicích čteme rádi, čteme dobře!

23.03.2018 14:41

V Třanovicích čteme rádi, čteme dobře!

Současná moderní doba často způsobuje odklon od tištěných knih, avšak žáci v Třanovicích
si k tradičnímu čtení stále rádi najdou cestu. Je tomu tak i v měsíci březnu, ve kterém se na naší škole, díky spolupráci s obecní knihovnou, konala tradiční čtenářská soutěž. V rámci třídních kol bylo vybráno z každého ročníku několik čtenářů, kteří postoupili do velkého finále před odbornou porotu, do níž usedl pan starosta Jan Tomiczek, pan ředitel David Molitor, paní Lilie Tyrlíková a paní Lucie Grygová.  14. 3. jsme se pak všichni v sále obecního úřadu zaposlouchali do různorodých příběhů
a pohádek. Zazněly úryvky českých i světových spisovatelů, mimo jiné i Jiří Žáček, Václav Čtvrtek, Road Dalh nebo JO NESBO. Členové poroty měli nelehký úkol, poněvadž výkony soutěžících byly velmi vyrovnané. Na 1. místě se umístili tito žáci:  Lucie Molinová (1. A), Zuzana Mikulová (1. B), Natálie Barochová (2.tř.), Zuzana Bednářová (3. tř.), Ema Tomanová (4. tř.) a Petr Nowok (5. tř.). Vítězové si odnesli hodnotné ceny a s úsměvem mohou prohlásit: „Čteme rádi, čteme dobře!“ Velké poděkování patří organizátorce soutěže paní Lilii Tyrlíkové i všem, kteří se do akce zapojili.

                                                                                                                      Z. Niemczyková