Vítání jara

24.03.2018 14:44

Vítání jara v třanovické škole

V pátečním podvečeru 15. března se do tmy rozsvítila okna naší školy, aby přivítala své malé obyvatele v tomto netradičním čase.

Školní dveře dětem otevřeli skřítci a víly, ve které se pro tuto noc proměnily paní učitelky

a vychovatelky s panem ředitelem. I když za okny panovala dosud zima, která zasypávala krajinu náručemi sněhových vloček, ve škole se vítalo jaro.

Děti cvrnkaly kuličky, vyráběly Moranu, poznávaly první květiny, sázely semínka

a seznamovaly se se zvyky našich předků, souvisejícími s velikonočními svátky. Že školní budova skrývá mnohá tajemství, jež nelze spatřit ve dne, si moly děti ověřit za světel svíček na půlnoční stezce odvahy.

Po perném dni se malí dobrodruzi zachumlali do spacáků a únavou usnuli. Snad se jim zdálo
o jarních vílách a skřítcích, kteří se zjevují ve zdejší škole jen jednou do roka.

                                                                                                                                                                                         R. Holubcová