Zápis do 1. ročníku

24.03.2020 12:30

Vážení rodiče,

dle pokynů MŠMT proběhne zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

následujícím způsobem:

  1. Zápis proběhne v období od 1. 4. do 8. 4. 2020 bez účasti dětí pouze administrativní formou.
  2. Na internetových stránkách školy naleznete odkaz na online vyplnění potřebných formulářů.
  3. Kdo nemá přístup k internetu, může si vyzvednout formuláře k vyplnění ve škole.
  4. Vyplněné formuláře si vytiskněte, podepište a doručte do školy (datová schránka, poštovní schránka, osobně).
  5. Po ukončení mimořádných opatření budete pozváni na společné motivační setkání a seznámení se školou.
 
V případě jakýchkoli nejasností, prosím, kontaktujte ředitele školy. Tel.: 739490779
Těšíme se na Vás.