Zápis do mateřské školy

17.04.2020 13:21

Zápis do MŠ Třanovice a MŠ Horní Tošanovice

 

Vážení rodiče,

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 budou zápisy do mateřských škol probíhat od 2. 5. do 15. 5. 2020 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Zákonný zástupce dokládá k zápisu:
1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (do kolonky volitelné položky, prosím, uveďte, od kterého data chcete, aby bylo Vaše dítě přijato a zda žádáte o přijetí do MŠ Třanovice nebo MŠ Horní Tošanovice)
2. Kopii rodného listu dítěte
3. Kopii očkovacího průkazu dítěte
4. Čestné prohlášení o očkování
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání  je k dispozici online. Prosíme o její vyplnění, vytištění, podepsání a doručení do školy spolu s dalšími dokumenty poštou, datovou schránkou, emailem s elektronicky ověřeným podpisem nebo osobně. Kritéria pro přijetí do mateřské školy jsou zveřejněna na internetových stránkách školy, kde se také 22. 5. 2020 dozvíte výsledek zápisu.
V případě nejasností se obracejte na ředitele školy. Tel. : 739 490 779, email: molitordavid@seznam.cz
 
Odkaz na elektronickou přihlášku:

 

Kritéria pro přijetí do MŠ.pdf (610988)

 

                                                                                                                                                                            D. Molitor