Zápis žáků do 1. ročníku

25.03.2018 14:24

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019

Základní škola Třanovice srdečně zve děti a jejich rodiče k zápisu do 1. ročníku, který se uskuteční dne 5. 4. 2018 od 14.00 do 18.00 hod.


Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato
k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně
i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Školské poradenské zařízení je  pedagogicko - psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum.

V případě, že zákonní zástupci již nyní ví, že budou žádat o odklad povinné školní docházky, je potřeba se co nejdříve objednat ve školském poradenském zařízení na vyšetření. Čekací doby jsou poměrně dlouhé a je vhodné, aby v den konání zápisu bylo zřejmé, zda školské poradenské zařízení odklad školní docházku doporučuje nebo ne. Termín podání žádosti
o odklad povinné školní docházky je nejpozději do 30. dubna.

Na zápis si, prosím, vezměte rodný list dítěte.

Děkujeme a těšíme se na Vás.

                                                                                                                               D. Molitor

zápis plakát zš.pdf (859918)