Pedagogický sbor

Na škole pracuje 5 pedagogovů, všichni mají vysokoškolské pedagogické vzdělání a aprobaci pro výuku na 1. stupni ZŠ.

Mgr. Věra Recmanová

Mgr. Radmila Holubcová

Mgr. Alena Fikoczková

Mgr. Zuzana Niemczyková

Mgr. David Molitor

Vztahy mezi učiteli jsou kolegiální a přátelské, v souvislosti s charakterem školy je nezbytná velmi úzká spolupráce a vzájemná pomoc a podpora.