Charakteristika

Školní družina naší školy nabízí dětem širokou škálu volnočasových aktivit, je rozdělena na tři oddělení (kapacita jednoho oddělení je 30 dětí) podle věku, ale pořádáme i společné akce, kde se děti setkávají se svými kamarády.
Často využívá školní tělocvičnu, sportovní hřiště i školní dětské hřiště.
 

        Co u nás děti čeká?

 

 • sportovní a společenské hry
 • návštěvy plaveckého bazénu
 • přírodovědné vycházky do okolí
 • výtvarné aktivity
 • beseda s myslivcem
 • spolupráce s knihovnou-návštěva knihovny
 • posezení u ohýnku
 • poslední let broučků-lampiónový průvod
 • noc ve škole


Sbíráme také starý papír a lesním zvířátkům kaštany a žaludy.
O přírodě si rádi povídáme a učíme se ji chránit.

Nezapomínáme ani na rodiče, kteří mohou trávit čas s námi.
Jsou pro ně připraveny tyto akce:

 • výtvarné dílny
 • vánoční nákup
 • drakiáda
 •  

Věříme, že si u nás každé dítě najde dostatek prostoru pro své individuální zájmy i relaxaci.